UNCTAD hợp tác với Việt Nam về quản lý kinh tế(15/09/2017)

Việt Nam và UNCTAD nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nợ công, năng lực quản lý, xây dựng và phân tích chính sách thương mại, đầu tư và phát triển.

Tìm theo ngày :