Quan hệ Việt Nam-Campuchia mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước(12/12/2017)

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ Việt Nam-Campuchia được định hình và phát triển không ngừng, từ quan hệ truyền thống, láng giềng thân thiện trở thành quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó với nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tìm theo ngày :