Thủ tướng chỉ thị những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong thực hiện các FTA(20/10/2017)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

Tìm theo ngày :