Việt Nam-Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số(06/09/2022)

Nhu cầu và tiềm năng hợp tác giữa hai nước hiện nay là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên chia sẻ nhiều lợi ích và có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam.

Tìm theo ngày :