Quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ đặc biệt hai nước Việt - Lào(27/04/2022)

Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế cho tương xứng với tổng thể quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tiếp tục quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, mở rộng kết nối hạ tầng cứng về giao thông, năng lượng, viễn thông cũng như hạ tầng mềm về kết nối kinh tế số, thúc đẩy thương mại cửa khẩu và tiếp tục giải quyết vấn đề nhập tịch cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú.

Tìm theo ngày :