Mở rộng mối quan hệ hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0(13/09/2018)

Đại diện các doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách của Hàn Quốc, Việt Nam và các nước ASEAN đã gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tìm kiếm phương án hợp tác mới phù hợp với thời đại CMCN 4.0 trong sự kiện “Korea Night” tổ chức tối 11/9/2018.  

Tìm theo ngày :