Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam(17/11/2020)

Ngày 13/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1457/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Kiểm định và Đào tạo An toàn Việt Nam.

Tìm theo ngày :