Hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng(23/10/2023)

Ngày 23/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4775/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với một số công trình thuộc dự án do các đơn vị quốc phòng trên địa bàn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Tìm theo ngày :