Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020(03/06/2020)

Để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020. Bộ Xây dựng vừa có công văn 2593/BXD-GĐ ngày 01/6/2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tìm theo ngày :