Hướng dẫn xác định cấp công trình kè bảo vệ bờ sử dụng trong các công trình thủy lợi, chỉnh trị trong sông(08/02/2021)

Ngày 08/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 471/BXD-GĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng hướng dẫn xác định cấp công trình “Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My” (Công trình).

Tìm theo ngày :