Ngày 15/12, Thông tư liên tịch về quy hoạch nông thôn mới có hiệu lực(09/12/2011)

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (QH NTM) do 3 Bộ Xây dựng, NN&PTNT, TN&MT ban hành ngày 28/10.

Tìm theo ngày :