Đầu tư khu đô thị: Phải có vốn ít nhất bằng 15% tổng mức đầu tư(02/03/2013)

Từ ngày 1-3, Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã có hiệu lực. Theo đó, chủ đầu tư dự án khu đô thị phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án dưới 20ha và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án từ 20ha trở lên.

Tìm theo ngày :