8 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được xuất khẩu(05/10/2012)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 04/2012/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 6/11/2012, trong đó quy định 8 loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.

Tìm theo ngày :