Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 442 thuộc Viện nền móng và công trình ngầm - Công ty CP tư vấn kỹ thuật Hạ tầng GOLDEN EARTH(28/04/2021)

Ngày 27/04/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 80/GCN-BXD về việc Viện Nền móng và Công trình ngầm - Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật Hạ tầng GOLDEN EARTH đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :