Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 789 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Miền Đông(01/07/2021)

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định Miền Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :