Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 343 thuộc Công ty TNHH Việt Đức(29/12/2022)

Ngày 28/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Việt Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :