Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 884 thuộc Công ty TNHH dịch vụ thí nghiệm xây dựng ATC Việt Nam(26/04/2023)

Ngày 25/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 117/GCN-BXD về việc Công ty TNHH dịch vụ thí nghiệm xây dựng ATC Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :