Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1900 thuộc Công ty TNHH Ivy Nguyễn(09/08/2021)

Ngày 06/08/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 157/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Ivy Nguyễn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :