Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1612 thuộc Công ty TNHH thương mại và xây lắp SET Việt Nam(24/06/2022)

Ngày 23/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 195/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại và xây lắp SET Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :