Thông tin văn bản số: 42/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 42/QĐ-BXD
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
11/01/2023
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022