Thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

Thứ hai, 20/06/2022 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2207/BXD-QHKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, thẩm định theo chức năng quản lý nhà nước đối với trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên, tỉnh Quảng Bình theo thẩm quyền quy định tại Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Khu công nghiệp Cam Liên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 1225/TTg-KTN ngày 22/7/2009 và Văn bản số 1433/BKHĐT-QLKKT ngày 09/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cam Liên với quy mô 450ha, tuy nhiên quy mô sử dụng đất của dự án đề xuất là 453,349 ha. Đề nghị cần bổ sung giải trình và làm rõ việc tăng diện tích đất trong hồ sơ dự án có liên quan đến quy mô diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng.

Làm rõ lộ trình và cam kết thực hiện dự án đối với khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng nhằm tránh tình trạng để đất đai hoang hóa và gây lãng phí tài nguyên đất; phương án trồng rừng thay thế các khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất, đặc biệt là khu vực rừng phòng hộ nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng.

Bổ sung cụ thể nội dung đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội, các tác động bất lợi và biện pháp khắc phục có thể xảy ra đối với môi trường tự nhiên, đối với sinh kế người dân trong khu vực khi chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cam Liên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2207-BXD-QHKT_20062022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2207/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)