Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ sáu, 25/12/2020 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về: Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Ngày 04/12/2020 và 07/12/2020, Bộ Xây dựng đã tiến hành tập huấn cho các địa phương trên toàn quốc về việc sử dụng 02 hệ thống cung cấp Dịch vụ công nêu trên; Tiếp đó, ngày 17/12/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 6030/BXD-VP gửi các địa phương cung cấp tài khoản quản trị Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến để các địa phương triển khai sử dụng.

Ngày 30/12/2020 Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành Hội nghị sơ kết 01 năm Vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và công bố Dịch vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch, Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chính thức được đưa vào khai thác, vận hành. Vì vậy, Bộ Xây dựng kính đề nghị Ủy Ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện các nội dung công việc sau trước ngày 30/12/2020:

1. Cập nhật thông tin tài khoản cán bộ sử dụng; Thông tin tài khoản ngân hàng; tài khoản kho bạc nhà nước của đơn vị tham gia giải quyết 02 Dịch vụ công nêu trên lên hệ thống phần mềm.

2. Đối với các địa phương chưa gửi quy trình nội bộ giải quyết 02 Dịch vụ công nêu trên đề nghị khẩn trương gửi về Bộ Xây dựng để phối hợp triển khai thực hiện.

Thông tin liên hệ triển khai thực hiện: Ông Mai Quốc Trường, số điện thoại: 0945368123, email: truongmq@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6222-BXD-VP_25122020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6222/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)