Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040

Thứ sáu, 25/12/2020 11:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Ảnh minh họa: BGP/Bình Minh

Phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Yên Dũng bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính (2 thị trấn và 16 xã) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn, phía Bắc giáp thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang; phía Nam giáp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với ranh giới là sông Cầu; phía Đông giáp huyện Lục Nam với ranh giới là sông Lục Nam và thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Lục Nam; phía Tây giáp huyện Việt Yên. Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 191,74 km².

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng có tính chất là vùng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái lịch sử, văn hóa, lễ hội. Là khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, có tiềm năng phát triển, hình thành đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam của thành phố Bắc Giang. Là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy quan trọng có vị trí trung gian kết nối trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh và Hải  Dương, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh Bắc Giang và vùng Thủ đô.

Theo đó, cụ thể hóa mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện. Khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và lâm nghiệp đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, phát triển dân cư, xây dựng mô hình phát triển không gian vùng huyện, phân cấp hệ thống đô thị, xác định tính chất đô thị và lựa chọn mô hình phát triển đô thị; đề xuất phân bổ không gian phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp và hệ thống hạ tầng xã hội, các khu dân cư nông thôn. Trong đó xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển kinh tế theo xu hướng hiện đại và bền vững.

Hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gắn với các thị trấn, trung tâm xã, các cụm công nghiệp gắn kết thuận lợi với hệ thống hạ tầng khung, đảm bảo phục vụ cho tiểu vùng trong huyện nhằm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn trong tiểu vùng. Tạo lập cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, lập kế hoạch, quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và phát triển trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Các dự án ưu tiên đầu tư bao gồm: Ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới đối với các xã chưa đạt chuẩn, các tiêu chí huyện nông thôn mới và các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo kết nối các khu vực phát triển đô thị và nông thôn; ưu tiên các dự án đầu tư phát triển cho khu vực đô thị giữ vai trò chủ chốt (thị trấn Nham Biền, Tân An…) khu vực các xã có Cụm công nghiệp, khu di tích lịch sử... để làm động lực phát triển kinh tế của huyện. Các dự án chỉnh trang, nâng cấp công trình hạ tầng xã hội (công trình công cộng, công viên, cây xanh...) nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo...

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)