Phấn đấu 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã nông thôn mới nâng cao

Thứ sáu, 08/05/2020 13:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các huyện đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới cần rà soát các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu để chào mừng Đại hội Đảng.

Ngày 7/5, BCĐ chương trình 02 của Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện chương trình 02 của Thành ủy và chương trình mỗi xã một sản phẩm đến hết tháng 4/2020; nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2020.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đến nay Thành phố có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm. Ngoài ra, Đoàn thẩm tra Thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố xem xét, trình Thủ tướng công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tính đến hết năm 2019, toàn Thành phố có 356/386 xã (chiếm 92,2%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mặc dù vậy việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020 và chỉ đạo của Thành phố Hà Nội. Đến nay sau khi sát nhập xã Cẩm Đình và xã  Xuân Phú của huyện Phúc Thọ lấy tên là xã Xuân Đỉnh; xã Sen Chiểu và xã Phương Độ của huyện Phúc Thọ lấy tên là xã Nam Tiến. Các xã này đều đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy hiện nay trên địa bàn Thành phố còn 383 xã. Riêng xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất không xây dựng nông thôn mới do nằm trong Quy hoạch đô thị Hòa Lạc nên số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay là 382 xã. Kết quả đến nay có 353/382 xã chiếm 92,4% được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đã được UBND TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 4 xã, gồm 2 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã của huyện Phú Xuyên, 1 xã của huyện Sóc Sơn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đoàn thẩm định Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Chủ tịch UBND TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí.

Vì vậy, theo ông Chu Phú Mỹ, Sở NN& PTNT sẽ chỉ đạo các huyện đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. Phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kết luận chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, việc các huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới được xem như là thành tích chào mừng đại hội Đảng sắp tới. Vì vậy cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Ở một số huyện có lãnh đạo mới, đây chính là giai đoạn khẳng định năng lực của các lãnh đạo tại một số huyện để thực hiện mục tiêu. Đề nghị từng sở ngành, từng huyện phải có kế hoạch cụ thể để xây dựng, phát triển nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng giao Sở NN&PTNT chủ trì triển khai gói hỗ trợ 700 tỷ, thành lập các tổ công tác điều hành cấp huyện, cấp xã để đôn đốc kiểm tra thực hiện. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu, phát triển nông nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm và kết nối tiêu thụ theo chuỗi.

Các huyện rà soát lại từng sản phẩm trên cơ sở thế mạnh phát triển của địa phương. Như nơi nào có thế mạnh chăn nuôi, trồng trọt... thì phát huy luôn lợi thế đó; Ứng dụng KHKT giải phóng cho nông dân. Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,12% trở lên.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tận dụng khai thác tài nguyên đất nông nghiệp để tránh lãng phí và thiện kiểm tra tình trạng sử dụng đất.Tăng cường quản lý đất đai. Đặc biệt đối với các huyện phấn đấu lên quận.

Tập trung phát triển chăn nuôi, thủy sản, tăng cường sản xuất, phát triển giống mới chất lượng cao; tăng cường thêm rau màu cung cấp cho thị trường.

Triển khai gói kích cầu tăng trưởng nông nghiệp đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả và phải tăng cường kiểm tra.Thực hiện khẩn trương đúng đối tượng, đúng quy định, không được xảy ra tiêu cực.

Tập trung cho công tác phòng bệnh, kiểm dịch động vật, cây trồng... Thực hiện tốt chăm sóc phòng dịch hại cây trồng. Chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh.

Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền vận động để chương trình đạt hiệu quả cao. Năm nay thành phố có 8 huyện đăng ký rà soát các tiêu chí và coi đây là thành tích thiết thực nhất chào mừng Đại hội Đảng. Với 6 huyện: Thanh Oai, Phúc Thọ, Thường Tín, Sơn Tây, Thạch Thất, Phú Xuyên cần tập trung cao để hoàn thành huyện nông thôn mới. Khó khăn nhất là tiêu chí về trường đạt chuẩn, vì vậy Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị các quận chung tay góp sức giúp đỡ các huyện hoàn thành tiêu chí. Ưu tiên hỗ trợ cho 6 huyện này trước. Sang năm đầu tư tiếp cho các huyện còn lại. Ngoài ra cần tập trung cho 20 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Bên cạnh đó tiêu chí về môi trường cũng rất cần được quan tâm, chú trọng; chú ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là trong giai đoạn này cần phải lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm để đổi mới cấp ủy.

Yêu cầu Sở TN&MT tháo gỡ khó khăn cho bà con còn vướng mắc về sử dụng đất; chủ trì để rà soát cùng với các huyện nếu không trồng được lúa thì chuyển sang trồng cây ăn quả, thủy sản...

Để nâng cao đời sống nông dân, cần đẩy mạnh khuyến nông, khuyến công; thu hút lao động thất nghiệp do dịch Covid-19 trở về địa phương; đẩy nhanh tiến độ chương trình giảm nghèo; khuyến khích ứng dụng công nghệ mới...

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)