Hướng dẫn thanh toán đối với hợp đồng trọn gói

Thứ ba, 09/06/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 56/CV-PCC1-EPC ngày 16/4/2020 của liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp điện (PCC1) - Công ty cổ phần ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AIT) - Công ty cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng (ATS) (sau đây gọi là Liên danh Nhà thầu) đề nghị hướng dẫn thanh toán đối với hợp đồng trọn gói.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2736/BXD-KTXD ngày 09/6/2020 trả lời như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại hợp đồng đã ký kết, đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung tại văn bản số 56/CV-PCC1-EPC thì hợp đồng thi công xây dựng giữa Liên danh Nhà thầu và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ký ngày 21/6/2018 do đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Tại điểm a khoản 3 Điều 15, khoản 5 Điều 19 và điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định về giá hợp đồng trọn gói, thanh toán và thanh toán đối với hợp đồng trọn gói. Theo đó, trường hợp Nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết và được Chủ đầu tư nghiệm thu thì Nhà thầu sẽ được thanh toán theo đúng giá trị hợp đồng đã ký. Việc thanh toán hợp đồng đối với các khoản mục chi phí trọn gói thực hiện theo đúng giá trị trọn gói của khoản mục chi phí này trong hợp đồng đã ký, không phải lập dự toán và nghiệm thu chi tiết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2736-BXD-KTXD_09062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2736/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)