Hướng dẫn UBND thành phố Việt Trì thực hiện hợp đồng thi công

Thứ sáu, 28/12/2012 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2340/BXD-KTXD hướng dẫn UBND thành phố Việt Trì thực hiện hợp đồng thi công như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Vì vậy, các bên tham gia hợp đồng xây dựng không được phép thay đổi hình thức hợp đồng.

2. Theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010:

Khi Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu thì Chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho Nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi cho khối lượng chậm thi công,…như vậy đối với trường hợp nêu trong công văn số 2307/UBND-QLDA ngày 14/11/2012 thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng ở thời điểm thi công so với thời điểm bắt đầu kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả do điều chỉnh thiết kế, thời tiết ảnh hưởng tới sự an toàn trong quá trình thi công…) như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan để xác định cho phù hợp.

3. Hình thức hợp đồng nêu trong công văn số 2307/UBND-QLDA ngày 14/11/2012 là hợp đồng trọn gói; vì vậy, các bên trong hợp đồng thương thảo về các nội dung sau: xác định thời gian chậm bàn giao mặt bằng thi công; điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng do chậm bàn giao mặt bằng thi công; điều chỉnh giá hợp đồng theo giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác tại thời điểm thi công như nêu tại mục 2 nêu trên.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2340/BXD-KTXD.

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2340BXD-KTXD 25-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)