Hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn áp dụng giá quy hoạch dự án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thứ sáu, 28/12/2012 10:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2348/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn áp dụng giá quy hoạch dự án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, thì Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được xác định là khu kinh tế cửa khẩu, có đặc thù về an ninh, quốc phòng và biên giới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở kết quả thẩm định của các Sở, ngành tại Báo cáo số 06/SXD-QHNĐ ngày 24/01/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. Theo Quyết định số 459/QĐ-UBND, thì dự toán chi phí lập Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn được xác định theo định mức chi phí quy định tại Bảng 3 Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng (áp dụng định mức chi phí quy hoạch chung khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù).

Vì vậy, việc ký kết hợp đồng tư vấn điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt là phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2348/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2348 BXD-KTXD 26-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)