Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành Xây dựng

Thứ năm, 25/06/2020 10:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3070/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thực hiện Kế hoạch số 3035/KH-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ kết quả đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn, giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, điển hình tiên tiến gửi về Bộ Xây dựng để xét chọn tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (theo mẫu biểu gửi kèm công văn này).

Hồ sơ 05 bộ gồm: báo cáo thành tích, tài liệu, hình ảnh minh họa, hoặc bài viết điển hình tiên tiến (dung lượng khoảng 2000 chữ và ảnh minh họa).

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ), file mềm gửi theo địa chỉ email: nguyenlanbxd@gmail.com, trước ngày 05/7/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3070-BXD-TCCB_25062020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3070/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)