Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế(13/01/2012)

Ngày 13/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 52/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước như sau:

Tìm theo ngày :