Quảng Ninh: Hiện đại hóa hạ tầng đô thị(13/08/2020)

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh quan tâm và dành nhiều nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng đô thị. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị của tỉnh từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

12345...13
Tìm theo ngày :