Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 05/2014(28/05/2014)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 16761 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3492 tỷ đồng; vốn địa phương 13269 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 66874 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có:

<<1...3456...11>>
Tìm theo ngày :