Kết luận thanh tra số 250/Kl-TTr ngày 08/6/2017 đối với UBND quận Long Biên thực hiện QH chuyên ngành xử lý CTR, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị trên địa bàn quận Long Biên và một số dự án(19/10/2017)

Kết luậnthanh tra số 250/Kl-TTr ngày 08/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với UBND quận Long Biên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang đô thị trên địa bàn quận Long Biên và một số dự án đầu tư xây dựng công trình.  

<<1...3456...18>>
Tìm theo ngày :