Kết luận thanh tra số 482/KL-TTr ngày 22/9/2017 của công ty liên doanh TMHH Vietcombank-Bonday-Benthanh và dự án đầu tư trụ sở Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh(30/10/2017)

Kết luận thanh tra số 482/KL-TTr ngày 22/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng của công ty liên doanh TMHH Vietcombank-Bonday-Benthanhvà dự án đầu tư trụ sở Vietcombank Tower tại thành phố Hồ Chí Minh. 

<<1...3456...20>>
Tìm theo ngày :