Thông tin văn bản số: 609/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 609/QĐ-BXD
Ngày ban hành 26/06/2024
Ngày hiệu lực 26/06/2024
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 609/QĐ-BXD ngày 26/06/2024 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
26/06/2024
20/06/2024
17/06/2024
12/06/2024
31/05/2024
29/05/2024
28/05/2024