Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Định áp dụng khung đơn giá nhân công xây dựng của Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Thứ sáu, 20/03/2020 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1250/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định hướng dẫn áp dụng khung đơn giá nhân công xây dựng của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

Khung đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD là khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân tương ứng với hệ số cấp bậc bình quân công bố tại Phụ lục số 6 của Thông tư này, cụ thể: hệ số cấp bậc bình quân đối với công nhân xây dựng trực tiếp là bậc 3,5/7; kỹ sư là bậc 4/8; lái xe, thủy thủ, thợ máy, thợ lặn là bậc 2/4; nghệ nhân, thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển là bậc 1,5/2.

Trường hợp đơn giá nhân công của bậc thợ bình quân thuộc một nhóm nhân công theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng vượt khung đơn giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố thì Sở Xây dựng tập hợp hồ sơ, kết quả khảo sát theo nội dung, phương pháp được quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của đơn giá nhân công xây dựng công bố với mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng theo thị trường, kết quả khảo sát gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, phục vụ quản lý.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1250-BXD-KTXD_20032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1250/BXD-KTXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)