Thanh toán, quyết toán chi phí tư vấn quản lý dự án của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Thứ năm, 03/01/2013 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2264/BXD-KTXD gửiNhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật về thanh toán, quyết toán chi phí tư vấn quản lý dự án.

Chi phí quản lý dự án xác định tại Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo công văn số 1751/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng là nguồn kinh phí cần thiết cho Chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc do Chủ đầu tư thuê và các chế độ chính sách theo quy định. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án được xác định trong phạm vi mức chi phí quản lý dự án công bố kèm theo công văn số 1751/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Do vậy, việc thanh toán, quyết toán chi phí tư vấn quản lý dự án như nêu tại công văn số 881- CVNXBCTQG ngày 13/12/ 2012 là phù hợp.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ các Điều khoản đã ký trong hợp đồng, phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước tương ứng với từng thời kỳ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2264/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2264 BXD-KTXD 27-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)