Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng

Theo Khoản 5, Điều 41 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có quy định như sau: "Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.". Do không có quy định mức tiền bảo hành cụ thể, nên giữa chủ đầu tư và nhà thầu đã quy định mức tỷ lệ bảo hành trong hợp đồng xây dựng là 0% (không phần trăm) giá trị hợp đồng. Vậy mức tỷ lệ bảo hành 0% như vậy có đúng quy định không?

Nguyễn Phương Dương (phuongduongkt@gmail.com) -

Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015

Tôi đang thi công hạng mục đắp đất hai bên mang cống hộp K0+000-:-K0+010 (Khối lượng mỗi lớp đắp không nhiều). Vậy một ngày tôi nghiệm thu 10 lớp đắp, độ chặt  K=0.90 từ K0+000-:-K0+010  thì có được không? và chỉ làm 01 biên bản nghiệm thu nội bộ, 01 phiếu yêu cầu nghiệm thu, 01 biên bản nghiệm công việc xây dựng cho 10 lớp đắp thì có phù hợp không?

Nguyễn Văn Đông (nguyendong8887@gmail.com) -

Chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Công ty tôi đang thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả cho các tòa nhà cao tầng. Bên TVGS có yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ giám sát cấp tương ứng theo Nghị định 100/2018. Với hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có bắt buộc chỉ huy trưởng phải đảm bảo điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường theo Điều 53 Nghị định 100/2018 không?

Đỗ Văn Việt (vietdvv@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III

Tôi học đại học chuyên ngành xây dựng Cầu- Đường, đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III và tôi đang làm cho 1 công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Với chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III, tôi có được ký chức danh chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành trong đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện hay không?

Nguyên Anh (nguyenanh06cd@gmail.com) -

Tư vấn quản lý dự án xây dựng

1. Trường hợp tại tỉnh và huyện thời điểm phát sinh dự án xây dựng các công trình của xã để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể là năm 2018 đến tháng 11/2019 không có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, UBND xã do chưa có đủ năng lực nên đã thương thảo và ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án các công trình của xã. Vậy, trong trường hợp như đã trình bày ở trên xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công của xã có đúng quy định của pháp luật về xây dựng không?

Nếu xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng như đã trình bày ở trên là đúng quy định của pháp luật, vậy trong trường hợp này khi xã nhập sang địa giới hành chính khác mà địa giới hành chính khác lại có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đồng thời phòng chuyên môn về xây dựng của địa giới hành chính mới đề nghị Chủ đầu tư (UBND xã) ký lại hợp đồng quản lý dự án các công trình phát sinh trước ngày 1/12/2019, ngày xã chưa nhập về địa giới hành chính mới với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của địa giới hành chính mới. Trong trường hợp này Chủ đầu tư (UBND xã) nên thực hiện như thế nào là đúng quy định của pháp luật, vì các hợp đồng đã ký đang có, còn hiệu lực thi hành.
 

2. “Có quy định nào của pháp luật về xây dựng khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư (Người quyết định đầu tư) phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp trên không phải là người quyết định đầu tư rồi mới được thực hiện điều chỉnh không?
 

Trường hợp ở một đơn vị hành chính có quy chế làm việc mà khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, đều phải được sự chấp thuận, đồng ý của cơ quan có thẩm quyền không phải là người quyết định đầu tư mới được thực hiện việc điều chỉnh. Vậy, trong trường hợp này Chủ đầu tư nên thực hiện thế nào thì đúng quy định của pháp luật?”
 

3. “Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư phấn quản lý dự án, giá trị hợp đồng của Chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án là 100% định mức, giá trị tư vấn quản lý dự án được phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án xây dựng công trình thì tư vấn quản lý dự án phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định nào của pháp luật?”
 

4. “Có quy định nào của pháp luật quy định chỉ tiết định mức cho từng công việc cụ thể của chi phí quản lý dự án không?”
 

5. “Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nào của pháp luật?”
 

Hoàng Văn Tiến (hoangvantien1958@gmail.com) -

Năng lực nhà thầu giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Chủ đầu tư A đang lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị y tế cho Dự án mua sắm trang thiết bị y tế (Dự án Nhóm B), với hình thức chỉ định thầu rút gọn; nhà thầu B có cung cấp hồ sơ năng lực để thực hiện gói thầu tư vấn giám sát nêu trên. Theo Hồ sơ năng lực mà nhà thầu B cung cấp thì trong giấy phép đăng ký kinh doanh về hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110), chi tiết không có giám sát công tác lắp đặt thiết bị y tế; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì phạm vi hoạt động xây dựng chỉ có Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp hạng III; có 3 cá nhân thực hiện công tác giám sát có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng III.
 
Tôi xin hỏi theo quy định hiện hành thì nhà thầu B có đáp ứng Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng hay không? Theo quy định hiện hành thì Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế là thuộc loại, cấp công trình gì?

Huỳnh Đức Đạt (quanlychatthai94@gmail.com) -