Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Nhiệm vụ khảo sát

Công ty tôi vừa đấu thầu (qua mạng) và trúng thầu một hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi áp dụng đúng như khối lượng khảo sát đã đưa ra trong hồ sơ mời thầu. Sau khi ký hợp đồng (hợp đồng trọn gói), chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát. Trong quá trình thẩm định đã yêu cầu cắt giảm khối lượng khảo sát so với hợp đồng đã ký cũng như so với hồ sơ mời thầu, dự thầu đã phê duyệt. Chủ đầu tư làm như vậy có đúng không? Theo tôi hiểu thì nhiệm vụ khảo sát phải được phê duyệt trước khi đấu thầu; chủ đầu tư sẽ căn cứ vào đề cương được duyệt để đưa ra hồ sơ mời thầu; sau khi đấu thầu và ký hợp đồng nhà thầu chỉ lập phương án kỹ thuật khảo sát (trong trường hợp hồ sơ dự thầu chưa rõ ràng). Tôi hiểu như vậy có đúng không?

Đinh Xuân Trọng (xuantronghsc@gmail.com) -

Định mức các công tác lợp mái mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Định mức các công tác lợp mái mã hiệu AK.12000 theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD thì định mức của phần vật liệu đã bao gồm tấm úp nóc chưa? hay khi tính dự toán thì phải tính thêm khối lượng tấm úp nóc?

Vũ Dũng (vutiendung235@gmail.com) -

Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư hoạt động xây dựng

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Giao thông, chuyên ngành Kỹ thuật An toàn Giao thông tại Đại học Giao thông Vận tải (UTC), ngày tốt nghiệp là 19/6/2018. Tới nay, tôi đã tham gia lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình giao thông được 2 năm và đã tham gia thiết kế 3 công trình giao thông cấp III. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông tôi có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát công trình giao thông hạng III không?

Đào Văn Trang (daotrang2305@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Tôi cần thi sát hạch và xin đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình. Hiện nay, Sở Xây dựng TPHCM không nhận hồ sơ theo Văn bản số 6399/TB-SXD-QLNGDXD. Vậy tôi xin hỏi, cơ quan nào tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề để tôi kịp thời bổ sung chứng chỉ để hành nghề hợp pháp?

Mai Phước Mi Đol (maiphuocmidol@gmail.com) -

Thay đổi thiết kế một số hạng mục trong nhà

Nhà thầu chúng tôi đang thi công dự án nhà thấp tầng (nhà liền kề) gồm 300 căn. Trong quá trình thi công chúng tôi muốn đề xuất sử dụng cầu thang/mái nhà bê tông cốt thép lắp ghép (thiết kế đã được duyệt trước là cầu thang/mái nhà bê tông cốt thép toàn khối đổ tại chỗ). Việc này không làm thay đổi kiến trúc của căn nhà.

Việc thay đổi thiết kế này chúng tôi cần phải thực hiện thẩm định, thẩm tra thiết kế tại cơ quan chuyên môn Nhà nước về xây dựng không? Nếu có thì cơ quan chuyên môn nào có thể phê duyệt? Nếu không thì chúng tôi cần được phê duyệt bởi chủ đầu tư hay tư vấn thiết kế hay cơ quan tổ chức có chức năng thẩm tra thuê ngoài hay một quy định nào khác?

Lê Văn Dũng (levandung.bkdn@gmail.com) -

Thủ tục, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Công ty X làm chủ đầu tư dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Dự án có nguồn vốn từ doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn. Dự án đã được cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định dự án (gồm thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư) và đã phê duyệt thực hiện từ năm 2014 theo Luật Xây dựng năm 2003.

Hiện nay, trong quá trình đầu tư, dự án cần điều chỉnh tổng mức đầu tư và thiết kế cơ sở để phù hợp thực tế làm cơ sở tiếp tục triển khai hoàn thành dự án. Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 16 về điều chỉnh dự án, Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế và dự toán xây dựng thì "Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh là cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt".

Vậy dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do công ty X đang làm chủ đầu tư như nêu trên, trước đây do cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định dự án (gồm thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư) thì nay nếu điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư có phải trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án Nhóm A theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng không?

Nguyễn Vĩnh Dương (vinhduong.kx@gmail.com) -