Chủ trì hạng mục thoát nước

Ngày cập nhật: 23/10/2020

Hỏi: (Lê Quỳnh Dương - lequynhduong@gmial.com)

Tôi tốt nghiệp chuyên nghành cầu-đường trường ĐH GTVT. Tôi đã làm được hơn 10 năm kinh nghiệm, đã có chứng chỉ thiết kế công trình giao thông hạng 1. Hiện nay khi thiết kế 1 tuyến đường giao thông, có các hạng mục cống, rãnh ... thoát nước (thuộc tuyến đường), tôi có thể đứng tên chủ trì hạng mục thoát nước được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng: trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ thì được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ (bao gồm cả hệ thống thoát nước mặt của công trình) phù hợp với hạng năng lực.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng