Duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị ven hồ Yên Sở và khu công viên Yên Sở(25/05/2020)

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 21-5-2020 phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị ven hồ Yên Sở và khu công viên Yên Sở (khu B công viên Yên Sở) tỷ lệ 1/500.

Tìm theo ngày :