Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam(13/08/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :