Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương(22/10/2020)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ và hỗ trợ kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương; kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15 đạt nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ðây là cơ sở để bước sang nhiệm kỳ 16 (2020 - 2025), Thừa Thiên Huế tiếp tục xây dựng và phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Tìm theo ngày :