Thành phố Tuyên Quang hướng tới trở thành đô thị loại một(03/08/2020)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết thống nhất, khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh và huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19 (2015 - 2020).

Tìm theo ngày :