Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn(07/02/2017)

Ngày 24/11/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 522/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định công trình xây dựng Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :