Thông tin văn bản số: 3373/BXD-GĐ
Số/ Ký hiệu 3373/BXD-GĐ
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/08/2021
22/07/2021
21/07/2021
20/07/2021
19/07/2021
16/07/2021
12/07/2021