Thông tin văn bản số: 949/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 949/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 20/07/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 949/QĐ-BXD ngày 20/07/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
17/07/2020
17/07/2020
15/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
09/07/2020
07/07/2020