Thông tin văn bản số: 837/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 837/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/06/2020
Ngày hiệu lực 24/06/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 24/6/2020 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
19/06/2020
19/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
17/06/2020
03/06/2020
02/06/2020