Công nghệ 4.0 đưa doanh nghiệp Yên Bái vươn xa(21/01/2020)

Việc ứng dụng công nghiệp 4.0 vào việc quản lý, quản trị, điều hành, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã được một số doanh nghiệp trên địa bàn Yên Bái tiên phong ứng dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tìm theo ngày :