Để ứng dụng 4.0 thành công vào sản xuất, kinh doanh(27/06/2019)

Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tốt nhất cơ hội, ứng dụng 4.0 thành công vào sản xuất, kinh doanh.

Tìm theo ngày :