Hội thảo quốc tế “Kiến trúc phù hợp với môi trường tự nhiên, văn hóa bản địa trong thời đại của kỷ nguyên công nghệ số”(28/11/2019)

Ngày 27/11/2019, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức hội thảo quốc tế “Kiến trúc phù hợp với môi trường tự nhiên, văn hóa bản địa trong thời đại của kỷ nguyên công nghệ số”, với sự chủ trì của Viện trưởng Đỗ Thanh Tùng.

Tìm theo ngày :