Sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời đại 4.0(04/12/2019)

Đồng Tháp được biết đến là địa phương đi đầu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua việc áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được ngành nông nghiệp tỉnh chú trọng triển khai.

Tìm theo ngày :