Công nhận Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là cơ sở đào tạo đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư(25/04/2015)

Ngày 24/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 470/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam là cơ sở đào tạo đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Tìm theo ngày :