Công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội đăng ký vay vốn (Đợt 1)(21/08/2013)

Bộ Xây dựng công bố danh mục các dự án nhà ở xã hội đăng ký vay vốn (Đợt 1) như sau:

Tìm theo ngày :