Hà Nội lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì cây xanh(29/06/2020)

Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định 547/QĐ-SXD (ngày 19-6-2020) thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2020 theo phân cấp quản lý. 

Tìm theo ngày :