Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

Thứ sáu, 17/05/2024 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã từng bước khắc phục khó khăn để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Tỉnh cũng hướng đến xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.

Tuyến đường sạch đẹp tại khu dân cư thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới phải bền vững, thực chất, Bắc Kạn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chắc ngay từ cấp thôn và tập trung cho phát triển tiêu chí nâng cao thu nhập, bảo đảm “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.

Thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông có 117 hộ cùng sinh sống. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2023, thôn đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cơ bản. Đến hết năm 2023, thôn đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận thôn nông thôn mới.

Theo Trưởng thôn Hà Văn Luân, thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho bà con nhận thức được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân là chủ thể, giữ vai trò chính, cùng nhau góp sức, góp của để xây dựng thành công. Vì vậy, bà con đã tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động.

Bắc Kạn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chắc ngay từ cấp thôn và tập trung cho phát triển tiêu chí nâng cao thu nhập, bảo đảm “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên nghiệp”.

Người dân thôn Bản Lạnh đã đóng góp hơn 1.700 ngày công, hiến hơn 32.000 m2 đất, đóng góp được hơn 20 triệu đồng, làm được 1.387 m đường nội đồng và đường nội thôn. Đến nay, Bản Lạnh đã có những con đường trục thôn, đường nội đồng được mở rộng, bê-tông hóa.

Lề đường được trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Các mô hình sản xuất được hình thành và hoạt động có hiệu quả đã góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...

Thôn hiện không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 3,46%; thu nhập bình quân đạt 43,48 triệu đồng/người/năm.

Với quan điểm “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), sau khi đạt chuẩn vào năm 2017, đến nay, kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục mang lại nhiều đổi thay.

Hiện Nông Thượng có 100% các tuyến đường thôn và liên thôn được cứng hóa; các tuyến đường đều bảo đảm sáng-xanh-sạch-đẹp. Diện tích đất nông nghiệp được tưới chủ động đạt tỷ lệ 100%; tổng diện tích được tưới tiên tiến, tiết kiệm được áp dụng biện pháp canh tác lúa cải tiến (SRI) đạt 15,2%.

Xã chỉ còn 28 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,11%; 28 hộ cận nghèo, chiếm 3,07%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 54 triệu đồng/người.

Theo bà Chu Thị Điểm (thôn Nà Bản), từ khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Nông Thượng có nhiều đổi thay; đường làng, ngõ xóm luôn được vệ sinh sạch sẽ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Nếu như trước đây, cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân chỉ chú tâm lao động sản xuất thì nay cuộc sống khá hơn, bà con đã dành thời gian tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ giúp nâng cao đời sống tinh thần.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, qua hơn 12 năm tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Đến nay, tỉnh đã đạt được những kết quả khá rõ nét. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được đầu tư, nâng cấp, cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm.

Các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên kết trong sản xuất nông, lâm nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Tỉnh đã có 218 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 18 sản phẩm 4 sao, 199 sản phẩm 3 sao. Toàn tỉnh hiện có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 63 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Năm 2024, Bắc Kạn đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng 24 xã nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 152 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2024, Bắc Kạn đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng 24 xã nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 152 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Bạch Thông và Chợ Đồn tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Đối với xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024, UBND các huyện cân đối, ưu tiên nguồn lực cho các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch của các xã bảo đảm chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện các tiêu chí; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt Chương trình OCOP để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)