Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV(14/08/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 5301/VPCP-QHĐP ngày 01/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số Bộ, ngành hữu quan tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, nhằm đảm bảo thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi vào hoạt động trong Khu công nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 kèm theo Văn bản số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/07/2020 của Văn phòng Chính phủ. Nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm địa phương sớm hoàn thành các Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 83/NQ-CP để sớm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc TW. Đặc biệt, kính đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ quan tâm xem xét các đề xuất của Thừa Thiên Huế về các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị, mô hình đô thị và phân loại đơn vị hành chính để sớm hoàn thiện nội dung Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/07/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét tính chất đặc thù của các đô thị miền núi để giảm quy mô dân số tiêu chí đô thị loại I và loại II. Hiện nay, đối với đô thị loại I quy định quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 500.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 200.000 người trở lên; đô thị loại II quy định quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 200.000 người trở lên, khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên là quá cao đối với đô thị miền núi”.

  • Ngày 28/7/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sớm nghiên cứu trình Quốc hội ban hành Luật quản lý phát triển đô thị để đảm bảo việc quản lý, đầu tư các dự án về phát triển đô thị được rõ ràng, cụ thể trong cách thức thực hiện, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay việc xây dựng nhà ở đô thị thì đòi hỏi phải có giấy phép xây dựng, nhưng xây dựng nhà ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì không cần xin giấy phép xây dựng là chưa phù hợp. Cử tri đề nghị nếu xây dựng trên đất thổ cư ở nông thôn hay đô thị cũng bắt buộc phải có giấy phép xây dựng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đề xuất quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ đối với người mua căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel) và hướng dẫn cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (condotel) trong trường hợp này”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 kèm theo Văn bản số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/07/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: “Nhằm đẩy nhanh đô thị hóa, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Chính phủ xem xét cho nâng cấp đô thị: Thị xã Từ Sơn lên đô thị loại III; huyện Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ lên loại IV”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 kèm theo Văn bản số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020, nội dung kiến nghị: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Thành phố lựa chọn một số khu, xây dựng các khu đô thị mới để lựa chọn các Nhà đầu tư để đầu tư phát triển hạ tầng cũng như phát triển các khu đô thị để tăng tỷ lệ đô thị của Thành phố, phấn đấu làm sao đến năm 2025 đạt 60%.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2020 kèm theo công văn số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: “Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV theo Văn bản số 223/BDN ngày 15/06/2020 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Đối với việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 7 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 5604/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Xem xét tăng mức cho vay ưu đãi để địa phương thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo triển khai xây dựng căn nhà đảm bảo“3 cứng” theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ”.

<<1...3456...48>>
Tìm theo ngày :