Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tây Ninh(22/04/2020)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được ý kiến của Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương chuyển đơn kiến nghị của một số cử tri tỉnh Tây Ninh, nội dung kiến nghị: “Điểm a Khoản 1 Điều 194 Luật Đất đai năm 2013 quy định chủ đầu tư được “chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô” nhưng khi hướng dẫn bởi Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định chủ đầu tư khi đáp ứng điều kiện nhất định sẽ được “chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền”. Mặt khác, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020, nội dung kiến nghị: “Ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước; hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị”.
  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019, nội dung kiến nghị: “Chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý nước của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, đồng thời nghiên cứu nguồn nước thay thế trong trường hợp xảy ra tình trạng mất an ninh nguồn nước như thời gian vừa qua”.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: "Theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ có hiệu lực ngày 15/01/2018, áp dụng đối với các trường hợp xây dựng công trình sai phép mà phù hợp quy hoạch, không vi phạm chỉ giới xây dựng được lập thủ tục điều chỉnh giấy phép trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, thời gian kéo dài gây khó khăn cho quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với công trình tiếp tục xây dựng phát sinh và xử lý về sau. Đề nghị xem xét ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện”.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/202, nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan cần sớm phát triển, áp dụng công nghệ để nâng cao tính hiệu quả, kịp thời trong công tác quản lý tại một số ngành, lĩnh vực đang có dấu hiệu gia tăng vi phạm, thiếu kiểm soát như: trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, ô nhiễm môi trường”.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 03/BND ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh nước ta đang trong phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, các khu đô thị, chung cư mới đã và đang được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều, gây quá tải trong công tác quản lý quy hoạch, hạ tầng đô thị. Đề nghị cần có quy hoạch, chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi người dân trong việc đảm bảo diện tích đất phục vụ cho các công trình công cộng”
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo Công văn số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai và các dự án đầu tư xây dựng, nhất là về tiến độ và chất lượng các dự án”. 
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Cử tri thành phố Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV theo Văn bản số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch đô thị dành quỹ đất để phục vụ các công trình công cộng, đặc biệt là khu vui chơi, giải trí nhằm thu hút thanh thiếu niên, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội.”
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 707/VPCP-QHĐP ngày 01/02/2020, nội dung kiến nghị: "Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm có chính sách về nhà ở công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác xa nhà (thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng) để họ yên tâm công tác, nhất là với khu vực vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”.
  • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30-31 tháng 12 năm 2019, trong đó có ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ xây dựng và triển khai Đề án mô hình thành phố thông minh.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị: “Kính đề nghị Chính phủ ban hành chương trình hành động, trong đó phân công các bộ ngành phối hợp địa phương tổ chức triển khai các đề án xây dựng Bộ tiêu chí đặc thù phân loại đô thị, đơn vị hành chính, mô hình đô thị; Cơ chế, chính sách đặc thù để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế” vào kỳ họp thứ 9 năm 2020”.
12345...41
Tìm theo ngày :