Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(10/02/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đối với các công trình xây dựng. Vì theo Luật Xây dựng 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng là “Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng” nhưng lại không quy định việc xử lý vi phạm; hơn nữa theo Luật Nhà ở 2015 về quyền chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở quy định “chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Tp. Hồ Chí Minh gửi tới Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 11042/VPCP-QHĐP ngày 03/12/2019, nội dung kiến nghị: “Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D): Cho phép Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh khi thực hiện Điều 28, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 theo hướng được phân công, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án mua căn hộ và nhận chuyển nhượng nền đất phục vụ tái định cư.”“Hướng dẫn, sớm ban hành bộ thủ tục và quy trình để thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.”
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Bộ Xây dựng: về quy định mật độ cây xanh trong từng lô đất công nghiệp: Ban quản lý thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng căn cứ nội dung Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng của cấp có thẩm quyền hoặc Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với việc quy hoạch tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình (trong trường hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết không có đề cập). Tuy nhiên, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng” tại mục 2.8.8 quy định về tỉ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình là 20% (Bảng 2.8). Qua thực tiễn quản lý và tiếp thu phản ánh của một số doanh nghiệp, nếu mật độ xây dựng công trình tối đa trong các lô đất thuê là 70%, thì 30% diện tích còn lại phải đảm bảo bố trí đường giao thông, khoảng lùi xây dựng, hành lang an toàn PCCC và cây xanh. Như vậy, nếu bố trí đất để trồng cây xanh phải đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng tối thiểu 20% là không phù hợp với thực tế và rất khó thực hiện, đối với những doanh nghiệp thuê lô đất nhỏ”.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.”
  • Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019)”. 
  • Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019; hướng dẫn việc xác định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán xây dựng công trình đường dây tải điện”.
  • Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ đưa ra tỷ lệ chi phí quản lý chung các loại dịch vụ công ích đô thị nhưng với một số loại dịch vụ như nạo vét và duy trì hệ thống thoát nước đô thị, quản lý công viên, vườn thú và một số công tác dịch vụ công ích đô thị khác chưa có tỷ lệ % và hướng dẫn phương pháp để xác định chi phí quản lý chung”.
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư…) được quy định trong Điều 82 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đồng thời đề nghị bỏ Khoản 3, vì chỉ có việc thẩm duyệt về phòng, chống cháy nổ thực hiện song song, đồng thời với thẩm định thiết kế.”
  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc Hội chuyển đến theo Văn bản số 415/BDN ngày 8/11/2019, nội dung kiến nghị: “Hiện nay, tình trạng “cò đất” hoạt động công khai, dù chưa được pháp luật công nhận và điều chỉnh. Cử tri đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động môi giới bất động sản nói chung và người môi giới nói riêng.”
  • Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng là người có công với cách mạng đã làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà trước khi có Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách đối với đối tượng là người có công với cách mạng”.
  • Ngày 12/11/2019, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét chủ trương cho UBND các tỉnh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để hỗ trợ cho các đối tượng đã đăng ký sửa chữa nhưng do nhà ở hư hỏng quá nặng phải tháo dỡ để xây nhà mới”.
12345...39
Tìm theo ngày :