Thành lập Công ty TNHH xây dựng Việt Giai Giai(10/08/2012)

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1323/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Công ty TNHH xây dựng Việt Giai Giai.

Tìm theo ngày :