Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước về công tác kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động(12/03/2012)

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 14,15,16,17/BXD-HĐXD gửi các đơn vị về việc tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý Nhà nước về công tác kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động.

Tìm theo ngày :