Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty cổ phần Kiểm định tư vấn và huấn luyện an toàn Việt Nam(10/07/2020)

Ngày 8/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 903/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty cổ phần Kiểm định tư vấn và huấn luyện an toàn Việt Nam.

Tìm theo ngày :