Thông tin văn bản số: 01/2024/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 01/2024/TT-BXD
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 01/07/2024
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khác
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/11/2023
20/10/2023
20/10/2023
08/09/2023
01/08/2023
19/03/2023
11/03/2023